Start > Sybren Polet > boektitel

Sybren Polet: De sirkelbewoners / De Cirkelbewoners

  • Beschrijving

Titel: De sirkelbewoners / De Cirkelbewoners, 1970
Uitgever: De Bezige Bij, 1970
ISBN13: 978-90-234-2158-0ISBN: 9789023421580

Heruitgave door Wereldbibliotheek in de Lokien reeks onder de titel De cirkelbewoners


Flaptekst / Beschrijving

' ... het belangrijkste boek van het laatste jaar. ' (NCRV-Wim Hazeu in Literama)
'Het is zelfs een gevoelig boek, en het is uitermate goed geschreven.' (Jos Panhuysen in Het Binnenhof)
'De sirkelbewoners, een daad van geweld. -'n Nederlands schrijver heeft veel drastischer konsekwenties getrokken uit zijn auteursverantwoording voor de wereld die hij in zijn boek op het spel zet dan tot hier toe werd aangedurfd, en nog eens, ik snap niet dat dit geen rimpeltje veroorzaakt heeft op het serene gelaat van onze kritiek.' (Fons Sarneel in Vrij Nederland)
'De literatuur verlossen uit de binnenkamer van de schrijver. -In De sirkelbewoners-en dat maakt het tot een gelukkige uitzondering in de boekproduktie van de laatste tijd-wordt een poging gedaan om ervaringen met betrekking tot politieke bewegingen van de afgelopen jaren tot uitdrukking te brengen. Niet door letterlijke beschrijvingen of een ooggetuigeverslag, maar dmv. verdichting, een fabel of liever zoals de ondertitel van het boek luidt: een model.' (J. F. Vogelaar in De Groene)
'Deze spanning tussen politieke modellen en menselijke gevoelens, teweeggebracht door een zeer knappe techniek van de fictie, wordt in het boek ook nog, veralgemeend, direct met de realiteit geconfronteerd door het inlassen van historische en documentaire teksten. Door de manier waarop deze tijdsbewuste thematiek zo literatuur-bewust is gestructureerd, is De sirkelbewoners ongetwijfeld een van de romans waardoor het laatste lustrum het best wordt gekarakteriseerd.' (Paul de Wispelaere in Literair lustrum II)

Tekst bij de uitgave van Wereldbibliotheek
Op een ochtend wordt Lokien Perdok wakker en ontdekt dat hij getrouwd is en kinderen heeft. Hij is leraar geschiedenis en als politiek activist neemt hij deel aan terroristische acties. Zijn tegenhanger is Kilo, een man met een rudimentair bewustzijn. Kilo, amoreel en primitief als een dier, zoekt zijn plaats in de wereld door voedsel te roven, geld te nemen wanneer hij dat nodig heeft, te doden als hem dat uitkomt en een vrouw van straat te sleuren omdat hij een vrouw wil. Wanneer Kilo voldoende geleerd heeft om zich onopvallend in de wereld te bewegen en Lokien steeds verder is afgedaald in de schemerwereld van het geweld, ontmoeten zij elkaar en vermengen hun levens zich.
In De cirkelbewoners spelen de grote thema's van onze tijd een belangrijke rol: de waarde van identiteit, de kracht die de moraal daarop uitoefent, en de rechtvaardiging van geweld. Sybren Polet verwerkt deze thema's op inventieve wijze in een spannende en originele roman.

Op een ochtend wordt Lokien Perdok wakker en ontdekt dat hij getrouwd is en kinderen heeft. Hij is leraar geschiedenis en als politiek activist neemt hij deel aan terroristische acties. Zijn tegenhanger is Kilo, een man met een rudimentair bewustzijn. Kilo, amoreel en primitief als een dier, zoekt zijn plaats in de wereld door voedsel te roven, geld te nemen wanneer hij dat nodig heeft, te doden als hem dat uitkomt en een vrouw van straat te sleuren omdat hij een vrouw wil. Wanneer Kilo voldoende geleerd heeft om zich onopvallend in de wereld te bewegen en Lokien steeds verder is afgedaald in de schemerwereld van het geweld, ontmoeten zij elkaar en vermengen hun levens zich.
In De cirkelbewoners spelen de grote thema's van onze tijd een belangrijke rol: de waarde van identiteit, de kracht die de moraal daarop uitoefent, en de rechtvaardiging van geweld. Sybren Polet verwerkt deze thema's op inventieve wijze in een spannende en originele roman.

De cirkelbewoners maakt deel uit van Sybren Polet's Lokienreeks, waarmee hij in 1961 is begonnen. Vanaf 2005 wordt de reeks in zijn geheel opnieuw uitgegeven en zal bestaan uit de volgende titels:
-Breekwater
-Verboden tijd
-Mannekino
-De cirkelbewoners
-De geboorte van een geest
-Dader gezocht. Play in
-De hoge hoed der historie
-De andere stad
-Stadgasten
-De dag na de vorige dag
-Bedenktijd (niet eerder gepubliceerd)